חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר “ASTRA MEDICAL”

בנימינה רוזנברג-הגן בע”מ, ח.פ. 512753781 (“החברה”) מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.bplastic.co.il (״האתר״).

החברה הקימה ומפעילה את “ASTRA MEDICAL”, קליניקה בתחום הכירורגיה הפלסטית (“הקליניקה”) המעניקה טיפולים אסתטיים וניתוחים פלסטיים במגוון סוגים, כגון ניתוחי חזה, ניתוחי בטן, הסרת נגעים, הזרקות, העלמת קמטים, טיפולי אסתטיקה וגינאלית ועוד (“השירותים”).

האתר הוקם במטרה לספק ללקוחות ולגולשים באתר פלטפורמה נוחה ובטוחה לקבלת מידע אודות השירותים המוצעים על ידי הקליניקה. ניתן למצוא באתר מידע אודות הקליניקה, השירותים, צוות הקליניקה, אפשרות להשכרת קליניקות רפואיות, מאמרים ותכנים מקצועיים בתחום רפואת האסתטיקה ועוד (“התכנים”).

כמו כן, האתר מאפשר השארת פרטים לקבלת מידע נוסף והזמנת תורים.

 1. השימוש באתר:

  1.1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

  1.2. האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון “העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.

  1.3. הגלישה באתר מיועדת לכל גיל. פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

  1.4. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. השירותים המוצגים באתר:

  2.1. השירותים המסופקים על ידי החברה יופיעו ויוצגו בדפי האתר.

  2.2. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או תכנים.

  2.3. החברה רשאית בכל עת לשנות את מגוון השירותים ו/או התכנים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

  2.4. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  2.5. לקבלת פרטים נוספים והתקשרות ניתן להשאיר באתר פנייה או ליצור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים באתר ובסוף תקנון זה.

 3. הצהרות משתמש:

  3.1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (4) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (5) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (6) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

  3.2. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

 4. פעילות אסורה באתר:

  4.1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

  4.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

  4.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

  4.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

  4.2.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים
  לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;

  4.2.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

  4.2.5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

  4.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

  4.2.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

  4.2.8. לנסות להתחזות לאדם אחר;

  4.2.9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

  4.2.10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

  4.2.11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

  4.2.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

  4.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

  4.2.14. להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

  4.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

  4.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

  4.2.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

  4.3. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 5. ניהול האתר:

  5.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

 6. מדיניות פרטיות:

  6.1. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות והגולשים ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

  6.2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על
  השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב (“המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

  6.2.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

  6.2.2. תפעולו התקין של האתר;

  6.2.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

  6.2.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

  6.2.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

  6.3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

  6.3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

  6.3.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

  6.3.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;

  6.3.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.

  6.4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

  6.5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

  6.5.1. לפתח ולתחזק את האתר;

  6.5.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים, מפרסמים, רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

  6.5.3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

  6.6. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

  6.7. הזכות לבקש גישה למידע הנאסף עליך באתר או הזכות להישכח: עומדת לך הזכות לבקש מהאתר לקבל גישה למידע הנאסף עליך על ידי האתר או הזכות לבקש את מחיקת המידע הנאסף עליך על ידי האתר. אם ברצונך לבקש לגשת או לבקש את מחיקת המידע כאמור, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות בתחתית התקנון.

 7. אבטחת מידע:

  7.1. החברה מקפידה על אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים שנועדו להגן על המידע שהיא אוספת באמצעות האתר מפני גישה, שינוי, חשיפה או שימוש לא מורשה או חוקי.
  7.2. יחד עם זאת, חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והחברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

 8. קניין רוחני:

  8.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

  8.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

  8.3. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

 9. הפרת זכויות יוצרים:
  9.1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

 10. סיום:
  10.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

 11. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

  11.1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

  11.2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

  11.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 12. אחריות האתר:

  12.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

  12.2. התכנים המוצגים באתר מסופקים לשם הלימוד וההעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות הגולש. אין לראות במידע בתכנים המוצגים באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. כל פעולה שנעשית על פי המידע, התכנים וההמלצות באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

  12.3. המידע והתכנים המוצגים באתר מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  12.4. האמור באתר ובתכנים המוצגים באתר אינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי כלשהו, לרבות ייעוץ רפואי, או לטיפול מקצועי ורפואי מקום בו הם נדרשים, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה. לצורך קבלת החלטות יש לפנות לאיש מקצוע מתאים, כגון רופא, לקבלת ייעוץ או טיפול מקצועיים ורפואיים המותאמים למצבו הספציפי של הגולש ו/או המשתמש.

  12.5. הסתמכות על התכנים נעשית באחריותו הבלעדית של הגולש באתר ולא תהיה לגולש כל טענה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמם והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש בתכנים המפורסמים באתר, אפילו אם החברה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים ובשום מקרה החברה לא תהווה תחליף או תישא באחריות הגולש.

  12.6. התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

  12.7. המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

  12.8. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.

 13. סמכות שיפוט:
  13.1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  13.2. לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

 14. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

  14.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 15. שונות:
  15.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
  15.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 16. צרו קשר:
  16.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
  כתובת: הברזל 19 כניסה A קומה 2, רמת החייל, תל אביב;
  טלפון: 073-3744143;
  דוא”ל: Kabala@bplastic.co.il


כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: מאי 2024

ד"ר בנימינה רוזנברג-הגן

ד"ר בנימינה רוזנברג-הגן מנתחת פלסטית בירושלים ותל אביב

ד"ר ברק סטוצ'ינר

ד"ר ברק סטוצ'ינר מנתח פלסטי מומלץ

ד"ר אסתי הרשקוביץ-כהן

ד"ר אסתי כהן מנתח פלסטית מומלצת

יצירת קשר

השאירו עכשיו פרטים לקביעת פגישה או קבלת מידע ונחזור אליכם במהירות:

×