fbpx
אסטרה

הגדלת חזה

ניתוח להגדלת חזה מיועדת לנשים הסובלות מחוסר התפתחות של השדיים, מאסימטריה או משדיים שאיבדו עם השנים מנפחם.

במקרים בהם יש עודפי עור וצניחה, משולב גם ניתוח הרמה עם ההגדלה.

קיימת גם האפשרות להקטין פטמה רחבה ולבצע תיקונים קטנים להשגת תוצאה יפה יותר.

בשיחה של המנתח הפלסטי והמטופלת מתוכנן ביחד גודל השד, תוך התחשבות בהעדפות האישיות של המטופלת, ממדי גופה ומשתנים נוספים כגון מבנה השד וגודלו בפגישה זו גם נבחרת טכניקת הניתוח המתאימה.

כדי למלא את נפח השד, מוכנס שתל של סיליקון מתחת לרקמת השד או השריר.

הגדלת חזה משתלי סיליקון עדיפות בדרך כלל על משתלי מלח, היות שהתחושה במגע היא טבעית לחלוטין.

מאמרים בנושא הגדלת חזה

יש לך שאלות?