fbpx
אסטרה

עמוד לשכפול

טופס כתיבת שאלה חדשה

התכנים באתר הינם תכנים כללים, אם יש לכם שאלה אתם מוזמנים לכתוב לנו באמצעות הטופס בהמשך העמוד. כל השאלות מגיעות לד"ר רוזנברג-הגן והיא זו שעונה לשאלה. התשובה תפורסם בפורום. אם ברצונכם לשמור על פרטיותכם, אנא המנעו מציון פרטים אישיים. חשוב לציין: מין, סימפטומים, גיל וכו'. שאלות מעמיקות יקבלו מענה מעמיק.

טופס כתיבת שאלה חדשה

התכנים באתר הינם תכנים כללים, אם יש לכם שאלה אתם מוזמנים לכתוב לנו באמצעות הטופס בהמשך העמוד. כל השאלות מגיעות לד"ר רוזנברג-הגן והיא זו שעונה לשאלה. התשובה תפורסם בפורום. אם ברצונכם לשמור על פרטיותכם, אנא המנעו מציון פרטים אישיים. חשוב לציין: מין, סימפטומים, גיל וכו'. שאלות מעמיקות יקבלו מענה מעמיק.

הקטנת חזה – תמונות לפני ואחרי ספטמבר

ספטמבר 3 יום שני , 2018 8:40 pm ביטוח פרטי

הקטנת חזה – תמונות לפני ואחרי

תהליך שאיבת השומן והזרקתו :

ראשית יש לשאוב את השומן מהאזורים המתאימים לשאיבה, השאיבה תתבצע בלחץ לא גבוה כדי לצמצם את מידת הטראומה. לאחר מכן יש לעבד את השומן בצנטריפוגה להפרדת המרכיבים ולהשאת תאי השומן “הנקי”.

ההזרקה תתבצע באמצעות מכשירים דקים כדי להכניס כמויות קטנות – טיפות בכל אזור כדי שהשומן המוזרק יקבל אספקת דם “וייקלט”.

במקביל יש להכין את האזור המקבל לדוגמא: בהזרקות להגדלת שדיים יש להשתמש במכשיר מסוג ברווה המנפח בלחץ שלילי את האיבר המוזרק וגורם לשומן להיכנס לאזורים מורחבים ברקמה .

קיימת חשיבות מרובה בהכנת האזור המקבל, במיוחד בשחזור שד עם הזרקת שומן ובמיוחד ברקמה שעברה הקרנות.

צריך לבצע (עם מכשיר מיוחד) חורים קטנים המפרידים את הרקמה המצולקת “ריגוטומיות “(ע”ש ריגוטי- ממציא השיטה), רק לאחר הפרדת הצלקת והרחבת הריקה יש להזריק את השומן להשגת תוצאות אפקטיביות.

התוצאות שנצפו בקליטת השתל הגיעו ל-80% וניתן להשיג הזרקות קולטות בנפח של עד 300 סמ”ק לסבב הזרקות אחד.

תוצאות נפלאות הושגו בשדיים בצורת צינור Tuberous Breasts לאחר הרחבה והזרקה שהיא בחלקה תת עורית ובחלקה מעל השריר.

תוצאות מרשימות הושגו גם בשדיים מעוותות לאחר כריתות חלקים, למפקטומיה והקרנות .ניתן להשלים את החלק “החסר” בשד עם הזרקות שומן ולהשוותו לצד השני. לאחר הזרקת השומן נצפה גם שיפור ניכר בצלקת הלמפקטומיה .

המקטרגים לשיטה זו טענו שאולי ההזרקות הללו בשד יכולות להיות מסוכנות ואולי אף לגרום להתפתחות לא שפירה – הנחות אלו הוזמו במחקרים שהוכיחו שאין ממש בטענה זו .

כמו כן הועלתה הטענה של מיסוך אמצעי ההדמיה שלא יוכלו לראות או לאבחן התפתחויות ממאירות בשדיים בעתיד- וגם טענה זו לא התקבלה.

הרדיולוגים מסוגלים להבחין בין רקמת השד לשומן שמוזרק. כמו כן האזור שבו מוזרק השומן ברוב המקרים היא ברקמת השומן שמעל השד ללא פגיעה בשד עצמו .

 

תהליך שאיבת השומן והזרקתו :

ראשית יש לשאוב את השומן מהאזורים המתאימים לשאיבה, השאיבה תתבצע בלחץ לא גבוה כדי לצמצם את מידת הטראומה. לאחר מכן יש לעבד את השומן בצנטריפוגה להפרדת המרכיבים ולהשאת תאי השומן “הנקי”.

ההזרקה תתבצע באמצעות מכשירים דקים כדי להכניס כמויות קטנות – טיפות בכל אזור כדי שהשומן המוזרק יקבל אספקת דם “וייקלט”.

במקביל יש להכין את האזור המקבל לדוגמא: בהזרקות להגדלת שדיים יש להשתמש במכשיר מסוג ברווה המנפח בלחץ שלילי את האיבר המוזרק וגורם לשומן להיכנס לאזורים מורחבים ברקמה .

קיימת חשיבות מרובה בהכנת האזור המקבל, במיוחד בשחזור שד עם הזרקת שומן ובמיוחד ברקמה שעברה הקרנות.

צריך לבצע (עם מכשיר מיוחד) חורים קטנים המפרידים את הרקמה המצולקת “ריגוטומיות “(ע”ש ריגוטי- ממציא השיטה), רק לאחר הפרדת הצלקת והרחבת הריקה יש להזריק את השומן להשגת תוצאות אפקטיביות.

התוצאות שנצפו בקליטת השתל הגיעו ל-80% וניתן להשיג הזרקות קולטות בנפח של עד 300 סמ”ק לסבב הזרקות אחד.

תוצאות נפלאות הושגו בשדיים בצורת צינור Tuberous Breasts לאחר הרחבה והזרקה שהיא בחלקה תת עורית ובחלקה מעל השריר.

תוצאות מרשימות הושגו גם בשדיים מעוותות לאחר כריתות חלקים, למפקטומיה והקרנות .ניתן להשלים את החלק “החסר” בשד עם הזרקות שומן ולהשוותו לצד השני. לאחר הזרקת השומן נצפה גם שיפור ניכר בצלקת הלמפקטומיה .

המקטרגים לשיטה זו טענו שאולי ההזרקות הללו בשד יכולות להיות מסוכנות ואולי אף לגרום להתפתחות לא שפירה – הנחות אלו הוזמו במחקרים שהוכיחו שאין ממש בטענה זו .

כמו כן הועלתה הטענה של מיסוך אמצעי ההדמיה שלא יוכלו לראות או לאבחן התפתחויות ממאירות בשדיים בעתיד- וגם טענה זו לא התקבלה.

הרדיולוגים מסוגלים להבחין בין רקמת השד לשומן שמוזרק. כמו כן האזור שבו מוזרק השומן ברוב המקרים היא ברקמת השומן שמעל השד ללא פגיעה בשד עצמו .

 

יש לך שאלות?