fbpx

כריתת גידולי עור ושחזור

מגמת העליה בשכיחות סרטן העור הביאה לפתוח גישות מובנות לטיפול וניתוח. בראש וראשונה אמצעי האיבחון והמיכשור לאיבחון גידולים התפתח.

דרמטוסקופיה (שימוש במכשיר הגדלה ותאורה-דרמטוסקופ) הפכה נחלת כלל המטפלים בגידולים.

לגבי סוגי הגידולים והמשמעות שלהם מפורט בפרק של האיבחון. הניתוחים שאנו מבצעים תלויים בסוגי הגידולים ואבחונם.

1. כריתה של הגידול סגירת החתך ופאתולוגיה לאבחון והגדרת השוליים. בפאתולוגיה מקבלים תשובה לגבי סוג הגידול גודלו עומקו והאם הוצאנו את כולו (שוליים חופשיים)

2. כריתה של הגידול ושיחזור ע”י מתלה או שתל עור של אזור החסר שנוצר עקב הכריתה. בעקר טכניקה זאת משתמשים בה לגידולי ראש צוואר בה כל חסר רקמה יכול ליצור עוות ניכר. הניסיון והיצירתיות של המנתח יוכלו להתבטא בשיחזור מדויק של קווי המתאר והצבע של העור כדי להשיג אסטתיקה ולהסתיר את הצלקות שנוצרו עקב הכריתה.

3. שיטת מוז – זוהי שיטה לכריתת גידולים ממאירים חוזרים או גידולים באזורים קריטיים בפנים באוזניים ובצוואר. בדיקת הקטע שנכרת והגידול נעשית מיידית כאשר המטופל נשאר באזור חדר הניתוח. עם קבלת תשובה של שוליים חופשיים. משתמשים בכל הטכניקטות של השיחזור שפותחו במשך שנים בכירורגיה הפלסטית ליצירת מראה יפה ללא צלקות המסתרות בקווים הטבעיים של הפנים.

יש לך שאלות?