fbpx

כירורגית כף היד

כירורגית כף היד הפכה במרבית ארצות העולם למקצוע נפרד להתמחות-על. העוסקים בענף זה הינם מומחים אורטופדיים וכירורגים פלסטיים.

ניתוחים וטיפולים המשתייכים להתמחות בכירורגית כף היד מבוצעים באסטרה מדיקל ומכוסים ע”י חברות הבטוח הפרטיות.

הגפה העליונה היא איבר מורכב ותפקודי. הבעיות בתפקוד הן תוצאה של מבנה מולד לקוי, מחלות ניווניות או טראומה.

הניתוחים המבוצעים באסטרה מדיקל בנושא הגפה העליונה מספקים מענה למגוון בעיות. המרכז מתמחה גם בטיפולים מיקרוכירורגיים וטיפולים בכלי דם ועצבים.

כירורגית כף היד – רשימת הניתוחים המבוצעים:

◊ שחרור התעלה הקרפאלית – CTS – כליאה של העצב המדיאני בתעלה הקרפאלית יתבטא בתרדמת וחולשה של האצבעות. הניתוח לשיחרור העצב מחייב טכניקה עדינה ביותר לשיחרור התעלה והעצב הלחוץ.

הניתוח מבוצע בהרדמה מקומית, ובאופן אמבולטורי. לאחר הניתוח יש לעודד את המטופל להפעלה של היד. הכאב והתרדמת יחלפו מיד לאחר הניתוח המטופלים ידווחו על הקלה מיידית בסימפטומים.

◊ שחרור תעלת גיון – GYON – לחץ על העצב האולנארי בתעלת גיון יתבטא בתרדמת וחולשה של אצבעות. הניתוח בהרדמה מקומית ייתן הקלה מיידית בתסמינים.

◊ שחרור אצבע הדק – TRIGGER FINGER – שחרור אצבע הדק באמצעים שמרניים (טיפולים או הזרקה) בעדיפות ראשונה. במקרים חמורים יותר יש צורך בניתוח קצר בהרדמה מקומית.

◊ תפירת גידים

◊ תפירת עצבים קרועים

◊ הוצאת גופים זרים מהיד

◊ תיקון מומים מולדים בידיים

◊ תיקוני צלקות

◊ טיפול במחלת DUPUYTREN – מחלת דופיטרן גורמת להתעבות בכף היד ובהמשך לכיפוף פאתולוגי של אצבעות 4, ו-5.

כאשר כיחפוף זה מפריע לתפקוד יש צורך בניתוח עדין המסיר את ההתעבות תוך שמירה על כלי הדם והעצבים העדינים.

יש לך שאלות?